onsdag 6 januari 2010

Proposal

Jag slutar aldrig bli förundrad över hur kreativa vi människor kan vara, särskilt när det kommer till att visa vår kärlek för varandra.

Derick ville fria till sin flickvän Emily på ett ovanligt sätt, så han och hans vänner spenderade tre dagar med att skriva frågan med enorma bokstäver - med ljus. Kolla in videon om hur det hela gick till och läs om det här.


via


I never seize to be amazed over how creative people can be, especially when it comes to showing our love for eachother.

Derick wanted to propose to his girlfriend Emily in a not so ordinary way, so he and his friends spent three days writing the question with huge letters -with light. Check out how it was all done in the video and read about it here.