fredag 17 december 2010

Inspiration

Är det inte underbart att när livet känns för tufft att hantera så kommer det saker i ens väg som som skakar om en, inspirerar och lyfter. Luca "Lazylegs" Patuelli är just en sådan inspirerande människa som lever sitt liv, kämpar med sina demoner -och övervinner dem. Människor som Luca påminner mig om att det alltid finns en lösning och att bara man ger sig fan på det -kan man faktiskt lyckas med en hel del!




Isn't it wonderful how life shows you something that shakes you to your core, inspires and lifts you, just as you thought life was too rough to handle. Luca "Lazylegs" Patuelli is that kind of inspiring person who lives his life, fights and conquers his personal demons. People like Luca remind me that there's always a solution and that if you only set your mind to it, just about anything is possible!